Ajuda

Índex de les preguntes més freqüents

1. Quins són els requisits mínims que necessito per poder utilitzar aquesta aplicació?

2. Per a quin públic està pensada?

3. Quins mots hi puc trobar?

4. Quin és el grau de fiabilitat de les transcripcions que s'hi ofereixen?

5. Com es crea un usuari del reSOLC?

6. Per registrar-m'hi cal que indiqui el meu codi postal?

7. Per què no veig bé les transcripcions fonètiques?

8. Com puc saber què significa cada símbol fonètic?

9. Puc copiar i enganxar les transcripcions en un document de text sense problemes?

10. Com funciona la Consulta avançada?

11. Què és l'Assistent per a la consulta?

12. Per a què serveix la Configuració de la consulta?

 

 

13. Quina informació obtinc quan faig una consulta?

14. Per què no em mostra la transcripció del DCVB, quan he pogut comprovar que n'hi té?

15. Què signifiquen les transcripcions en color vermell?

16. Com puc escoltar la transcripció?

17. Quina importància té la categoria gramatical?

18. A quins diccionaris fan referència les sigles DOP, DIA, DVP i VOX?

19. M’ha sortit el missatge "No s’ha trobat cap resultat"...

20. I si tinc algun dubte sobre la transcripció fonètica que m'ofereix l'aplicació?

21. Quin tipus de consulta puc formular al Servei de suport?

22. Com puc consultar una variant geogràfica diferent de les que m'ofereix l'aplicació?

23. Què faig si l'eina em retorna constantment a la pantalla d'entrada?

24. Les transcripccions que ofereix el reSOLC són totes les que es poden considerar pròpies o admissibles en l'estàndard oral segons la PEOSFIEC per a un dialecte concret?

 

 


1. Quins són els requisits mínims que necessito per poder utilitzar aquesta aplicació?

La configuració mínima de l'ordinador recomanada per tal de poder utilitzar aquesta aplicació és la següent:

a) disposar d'un navegador

b) que el navegador sigui compatible amb Internet Explorar 6 (o superior) o Mozilla Firefox 3 (o superior).

c) que el navegador que pugui executar javaScript

d) tenir instal·lada la tipografia Gentium

 

2. Per a quin públic està pensada?

Aquesta aplicació està pensada per a totes aquelles persones que tinguin interès per l'estàndard oral i la seva aplicació en els diferents àmbits, nivells de formalitat i de propietat segons els criteris de la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (PEOSFIEC). Atès que la resposta a les consultes es facilita en l'Alfabet Fonètic Internacional (AFI), és imprescindible que l'usuari hi estigui familiaritzat.

 

3. Quins mots hi puc trobar?

Actualment, la base de dades de l'aplicació conté 93.000 mots, corresponents al GDLC, al quadern de morfologia de la PEOSFIEC i als mots aïllats de la primera edició del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, tal com varen ser elaborats al SOLC Onomàstic.

 

4. Quin és el grau de fiabilitat de les transcripcions que s'hi ofereixen?

Les transcripcions que s'hi poden consultar s'han generat de manera automàtica amb l'ALEF (Algorisme Lingüístic de l'Estàndard Flexible), que és un gestor de sistemes experts que modelitzen, entre d'altres, la Proposta per a un Estàndard Oral de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (PEOSFIEC). Cada sistema expert formalitza els criteris de transcripció que hauria aplicat un parlant segons una combinació de variables d'aquesta proposta o com els hauria transcrit l'autor d'un determinat diccionari. Les transcripcions han estat revisades parcialment per un equip humà format per lingüistes i uns supervisors designats per la SFIEC els quals n'han comprovat la feina. Les modificacions fetes pels lingüistes han estat la font de realimentació de l'ALEF, a partir de les quals s'han pogut revisar les regles d'aquest algorisme per tal que sigui capaç de produir les transcripcions segons les decisions que els lingüistes anaven prenent.

 

5. Com es crea un usuari del reSOLC?

Accediu a l’adreça electrònica: http://www.iula.upf.edu/rec/resolc/

Seleccioneu l’opció Registreu-vos del menú principal.

Empleneu totes les dades personals que us demana el formulari de la pantalla de registre:

 

-Nom i Cognom.

-Codi postal: heu d’escriure el codi postal que més identifiqui el vostre idiolecte, per poder-vos donar un servei totalment personalitzat i adaptat a les vostres necessitats lingüístiques.

-Identificador d’usuari: és el nom que es visualitzarà a la pantalla de resultats.

-Adreça electrònica: és l’adreça de correu el que us identificarà quan entreu a l’aplicació, i si interactueu amb el Servei de suport.

-Contrasenya: ha de ser fàcil de recordar però suficientment segura, és a dir, amb números i lletres (si l’oblideu podreu sol•licitar un recordatori al reSOLC-mitjansCAT).

-Repetiu la mateixa contrasenya.

-Codi de seguretat: és un mecanisme per evitar usos il•lícits del servei (per exemple, l’ús automàtic que fan algunes empreses enviant publicitat, etc.). Aquest codi, format per lletres i números, canviarà cada vegada que l’hàgiu d’introduir, així, sempre que accediu a una pàgina amb aquest element, el codi que haureu d’introduir serà diferent per a més seguretat.

-Llegiu les condicions d’ús i feu clic al botó Envia per acceptar-les.

 

Enhorabona, ja heu creat un nou usuari del reSOLC-mitjansCAT. Tingueu en compte que, donar-se d’alta d’aquesta aplicació inicialment només permet la seva consulta, però no l’accés a les funcionalitats reservades als usuaris professionals (comentaris i valoració de transcripcions), aquest accés es produirà un cop el LATEL haurà confirmat la vostra pertinença al col•lectiu professional.


 

 

6. Per registrar-m'hi cal que indiqui el meu codi postal?

Sí, el codi postal servirà en el futur perquè l'aplicació presenti les transcripcions al més semblant possible al vostre idiolecte, és per això que el codi postal que heu d'indicar és aquell que correspongui a la localitat que millor defineix la vostra manera de parlar, que no necessàriament ha de coincidir amb la del vostre lloc habitual  de residència.

 

7. Per què no veig bé les transcripcions fonètiques?

Per visualitzar els símbols fonètics sense problemes cal que tingueu instal·lada la tipografia o pòlissa DoulosSILfont. Si no és així, us la podeu instal·lar directament des de l'aplicació, fent clic en el menú Vincles i  triant la segona opció: Tens instal·lat Unicode com cal? əwɾíəz də βɛ́wɾə βékɛ́tsímbuls).

 

8. Com puc saber què significa cada símbol fonètic?

La transcripció fonètica de cada mot va acompanyada d'un botó ( ? ) que dóna accés a informació sobre el dialecte, la propietat, l'àmbit i la formalitat del mot consultat, i també sobre la pronúncia dels símbols fonètics que han intervingut en la seva transcripció. Cada un d'aquest símbols fonètics és un enllaç al web Els sons del català, de la Universitat de Barcelona i que, entre d'altres informacions sobre la pronúncia del fonema s'hi pot escoltar el so. Per a usuaris no nadius, l'enllaç Explanation dóna accés a la Viquipèdia.

 

Alternativament, podeu consultar el document Aplicació al català dels principis de transcripció de l'Associació Fonètica Internacional de l'Institut d'Estudis Catalans que trobareu a l'apartat Vincles del menú principal.

 

9. Puc copiar i enganxar les transcripcions en un document de text sense problemes?

Sí, si teniu instal·lada la tipografia DoulosSILfont, en copiar informació de l'aplicació i enganxar-la en un document de text, els símbols no es veuen afectats. Si en la nova aplicació no us hi apareixen correctament, mireu si en el menú Edita teniu l'opció d'Enganxament especial i, en aquest cas, trieu la modalitat Unicode o HTML, o proveu les diverses possibilitats que us ofereixi. 

 

10. Com funciona la Consulta avançada?

La Consulta avançada permet que, a partir de la representació ortogràfica d'un mot, pugueu consultar la transcripció fonètica per a una de les cinc variants dialectals del territori i en l'àmbit (general i restringit), els dos nivells de formalitat (formal i informal) i els dos nivells de propietat (propi i admissible) que defineix la PEOSFIEC.

Un cop hàgiu definit els paràmetres de la vostra consulta, l'aplicació desa aquesta configuració, de manera que totes les vostres cerques posteriors les farà seguint els mateixos criteris. Així, doncs, per obtenir resultats basats en altres criteris, haureu de canviar prèviament els paràmetres de la consulta.

 

11. Què és l'Assistent per a la consulta?

L'Assistent per a la consulta dóna accés a una pantalla que us permet canviar els criteris de cerca que havíeu definit anteriorment. Per tal de modificar aquests paràmetres, cliqueu sobre el botó Canvi dels paràmetres de  consulta. L'Assistent per a la consulta també dóna l'opció de recordar els criteris de consulta seleccionats o de no recordar-los (si opteu per la segona opció, després d'aquesta cerca tornareu a tenir els criteris de consulta previs).

 

12. Per a què serveix la Configuració de la consulta?

La Configuració de la consulta us permet triar quin és el format de consulta que voleu visualitzar per defecte (Consulta avançada o bé  Assistent per a la consulta),  i també modificar els criteris de consulta seleccionats.

 

13. Quina informació obtinc quan faig una consulta?

La informació que visualitzareu quan consulteu un registre és la següent:

- transcripció ortogràfica del mot,

- categoria gramatical,

- transcripció fonètica segons els criteris de cerca triats,

- transcripció fonètica proposada als diccionaris d'interès ortològic (DOP, DIA, DVP i VOX)

- si el mot consultat és al DCVB (Diccionari Català Valencià Balear d'Alcover Moll)

Finalment, des d'aquesta pantalla podeu cercar la transcripció d'un altre mot (botó Consulta d'altres mots), accedir al llistat complet del registre consultat (botó Visualitza totes les transcripcions), accedir al llistat de transcripcions pendents de revisió d'aquell mot, si n'hi ha (botó Visualitza les transcripcions pendents) o bé enviar un missatge al servei de suport (botó Consulta al suport humà) si voleu fer una consulta concreta.

 

14. Per què no em mostra la transcripció del DCVB, quan he pogut comprovar que n'hi té?

De moment, el reSOLC no accedeix a les dades originals sinó que incrusta (amb iframe) una aplicació que consulta interactivament el DCVB. De vegades aquesta aplicació no se'n surt (per exemple, cercant "bota" troba de cop "bota" i "bóta" i no sap què fer-ne). Hi seguirem treballant.

 

 

15. Què signifiquen les transcripcions en color vermell?

Les transcripcions fonètiques que ofereix l'eina s'han generat automàticament amb l'aplicació ALEF (Algoritme Lingüístic de l'Estàndard Flexible) i, posteriorment, han estat validades per lingüistes experts en cada una de les variants dialectals. El color vermell amb què es visualitzen les transcripcions fonètiques d'alguns dels mots que es poden consultar amb aquesta eina, informa que l'estat de la seva transcripció està pendent de revisió per part dels lingüistes.

 

 

16. Com puc escoltar la transcripció?

De moment no es pot escoltar la transcripció, però des del LATEL estem treballant aquest aspecte per poder-lo oferir més endavant.

 

17. Quina importància té la categoria gramatical?

En el cas de paraules homògrafes, però no homòfones, la categoria gramatical ens ajuda a saber de quina de les dues estem parlant. Exemples:

 

a) a preposició que en el català oriental es pronuncia amb vocal neutra enfornt de a femení  (el nom de la lletra), que a tot el domini es pronuncia com a a.

 

b) sou del verb ésser enfront de sou masculí fan diferent la vocal tònica.

 

c) poder verb i poder nom fan la r final diferent.

 

18. A quins diccionaris fan referència les sigles DOP, DIA, DVP i VOX?

- DIA: Diccionari essencial castellà-català/català-castellà (1982). Barcelona: Diàfora

- DOP: Diccionari enciclopèdic i de pronúncia (1990). Barcelona: Enciclopèdia Catalana

- DVP: Diccionari valencià de pronunciació (2001). Alzira: Edicions Bromera

- VOX: Diccionari manual castellano-catalán/català-castellà (1987). Barcelona: Bibliograf

 

19. M’ha sortit el missatge "No s’ha trobat cap resultat"...

Aquest missatge us pot sortir per diferents motius:

 

a) heu escrit el mot malament (solució: comproveu-ne l'ortografia)

 

b) heu escrit el mot amb majúscula inicial: l'entrada normal d'un diccionari fonètic ha de ser  la paraula comuna (solució: escriviu tot el mot en minúscules, encara que es refereixi a un  nom propi perquè forma part d'un topònim)

 

c) el mot encara no forma part de la base de dades de l'aplicació (solució: envieu-nos un  missatge des de l’opció Servei de suport del menú principal i us respondrem a l'adreça de  correu electrònic que ens hàgiu facilitat a Dades personals).

 

20. I si tinc algun dubte sobre la transcripció fonètica que m'ofereix l'aplicació?

A la pantalla de resposta que l’aplicació presenta amb els resultats de la vostra consulta hi ha el botó Consulta al suport humà situat a la dreta, al final de la taula amb les transcripcions. Feu clic en aquest botó per accedir al formulari que heu d’emplenar explicant el motiu de la vostra consulta i rebreu una resposta dins del termini que ens hàgiu indicat (sempre que el nombre de consultes diàries ens permetin complir amb els terminis.)

 

Els tipus de consultes més freqüents són els següents:

 

a) la interpretació de l'Alfabet Fonètic Internacional (en aquests casos, l'opció Vincles del menú principal us ofereix una sèrie d'enllaços que us poden ajudar a resoldre  aquests dubtes)

 

b) la solució proposada per l'aplicació quan hi hagi un error en la transcripció (recordeu  que  està generada automàticament i que només s'ha validat manualment una petita part  d'aquestes transcripcions)

 

c) la proposta alternativa més adequada a la transcripció proposada automàticament.

 

21. Quin tipus de consulta puc formular al Servei de suport?

Utilitzeu aquest servei per fer consultes sobre la transcripció fonètica d'aquelles paraules que no heu trobat en l'aplicació quan les heu cercades.

 

22. Com puc consultar una variant geogràfica diferent de les que m'ofereix l'aplicació?

L'aplicació reflecteix les variants de la PEOSFIEC, però la nostra tecnologia permetrà especificar més detalladament el territori si algun dia la Secció Filològica detalla més el territori de l'estàndard oral. En qualsevol cas, si sou un usuari institucional i necessiteu una elaboració específica, poseu-vos en contacte amb el LATEL.

 

23. Què faig si l'eina em retorna constantment a la pantalla d'entrada?

En aquest cas és possible que no tingueu les galetes (o cookies) habilitades al vostre ordinador. El que hauríeu de fer per evitar aquest problema és permetre les galetes en general o només pel servidor de la plataforma.

 

24. Les transcripccions que ofereix el reSOLC són totes les que es poden considerar pròpies o admissibles en l'estàndard oral segons la PEOSFIEC per a un dialecte concret?

No. La plataforma reSOLC-mitjans.CAT només presenta les dues1 variants de pronúncia per paraula més usuals de les vuit combinacions o més que es podrien oferir si s'apliquessin totes les variables recollides a la Proposta per a un Estàndard Oral de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquestes dues variants són gpf (àmbit general, propi i formal) i rai (àmbit restringit, admissible i informal). Generalment, la resta de variants que manquen són combinacions intermèdies entre la més formalment allunyada del col·loquial (gpf) i la que s'hi acosta més dins de l'estàndard flexible (rai).

Podeu llegir una resposta més extensa a l'article monogràfic del butlletí de la plataforma reSOLC: La veu de les ones.

1Segons la PEOSFIEC, de vegades un mot pot tenir dues pronúncies igualment vàlides per a GPF o RAI, per tant, en aquestes ocasions el reSOLC-mitjansCAT les ofereix totes dues.

 

 

Laboratori de Tecnologies Lingüístiques, LATEL Universitat Pompeu Fabra Institut d'Estudis Catalans Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Secretaria de Mitjans de Comunicació
i el suport de la Unitat de Dinamització i Assessorament Lingüístics (UDAL) Xarxa Audiovisual Local (XAL)